N.T.S.A.

Een hydrant (ook wel brandkraan genoemd) is een aftappunt voor de hulpdiensten, met een hydrant kan de brandweer makkelijk de koppeling maken met de waterleiding en heeft ze toegang tot een onuitputtelijke hoeveelheid bluswater.

We onderscheiden verschillende soorten hydranten:

  • ondergrondse hydrant
  • bovengrondse hydrant
  • muurhydrant
  • brandweeraansluiting

muurhydrant

brandweeraansluiting